Godziny otwarcia muzeum w czasie Świąt Wielkiej Nocy

Święta Wielkanocne muzeum czynne 20 kwietnia – od godziny 10.00 do 16.00 W dniach 21 i 22 kwietnia muzeum nieczynne. Pomost Przygródka oraz przejście w Wieży Bramnej czynne od godziny 10.00 do 18.00 we wszystkie dni świąt.        

WIĘCEJ

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie poszukuje wykonawcy obsługi gastronomicznej podczas Otwarcia Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie które odbędzie się dniu 11 maja 2019 r.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie poszukuje wykonawcy obsługi gastronomicznej podczas Otwarcia Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie które odbędzie się dniu 11 maja 2019 r. Oferty należy wysyłać lub składać w zapieczętowanych kopertach  w siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 30 kwietnia 2019 r.  do godz. 10.00. Decyduje data […]

WIĘCEJ

Otwarcie Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie

Serdecznie zapraszamy na oficjalne Otwarcie Parku Kulturowo-Historycznego na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie ! Już 11 maja otwieram zamek na nowo – udostępniamy do zwiedzania wieżę, piwnice oraz pomost Przygródka. Dodatkowo tego dnia czeka na Państwa wiele innych atrakcji: koncerty zespołów „Sokołowianie”, „Żemerwa” oraz „Stara Kuźnia”, konkursy z nagrodami, pokazy walk rycerskich, pokazy konne. Zapraszamy […]

WIĘCEJ

Koniec prac przy Parku Kulturowo-Historycznym

Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie ukończony ! W osuszonych i zabezpieczonych piwnicach ukończono sklepienia krzyżowe i posadzkę z cegły gotyckiej. Zrealizowano częściową odbudowę murów kurtynowych (zniknął „wyrąbany” przez XVIII-wieczne rozbiórki sztuczny uskok, a dziedziniec otrzymał zamknięcie od północy), a także taras — scenę na piwnicy. Okazale wygląda most nawiązujący do dawnego „Przygródka” […]

WIĘCEJ

Weekend za pół ceny – 16 i 17 marca

Muzeum Zbrojownia , jak co roku bierze udział w akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pól ceny”. 16 i 17 marca (sobota i niedziela) bilety do zbrojowni 50% taniej ! Bilet normalny – 3,50 ,- Bilet ulgowy – 2,00 ,- Serdecznie zapraszamy !                       […]

WIĘCEJ

Ferie na Zamku w Liwie – Dziękujemy !

Dziękujemy ! wszystkim śmiałkom, młodszym i starszym, za uczestnictwo w zajęciach! Mamy nadzieję, że podobało Wam się tak samo jak nam, zapraszamy za rok w czasie następnych ferii zimowych. Poniżej galeria zdjęć. Do zobaczenia !                                  

WIĘCEJ

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie laureatem konkursu „Focus na mazowieckie”!

  W plebiscycie wybrano 20 najciekawszych miejsc na Mazowszu. Rywalizacja miała miejsce w 5 kategoriach: nauka i technika, kultura i sztuka, historia, przyroda oraz kategoria otwarta, gdzie można było zgłaszać swoje propozycje. Muzeum w Liwie zajęło czwartą lokatę w kategorii historia. Wyprzedzili nas: Twierdza Modlin, Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. […]

WIĘCEJ

Budowa Parku Kulturowo-Historycznego

Dzięki Panu Mar­szał­kowi Ada­mowi Stru­zi­kowi oraz Zarzą­dowi Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego pod­jęto decy­zję o sfi­nan­so­wa­niu z budżetu Samo­rządu Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego pro­jektu „Park Kul­tu­rowo-Histo­ryczny przy Zamku Ksią­żąt Mazo­wiec­kich w Liwie”.

WIĘCEJ

Ogłoszenie o przetargu

Muzeum Zbro­jow­nia na Zamku w Liwie ogła­sza prze­targ pn.: „Prze­bu­dowa, adap­ta­cja i moder­ni­za­cja zamku Ksią­żąt Mazo­wiec­kich w Liwie wraz z utwo­rze­niem infra­struk­tury parku kul­tu­rowo-histo­rycz­nego”.

WIĘCEJ

Turniej Smaków na Zamku w Liwie wyróżniony

Regio­nalna Kapi­tuła przy Mazo­wiec­kiej Regio­nal­nej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej wyróż­niła Mię­dzy­na­ro­dowy Tur­niej Sma­ków na Zamku w Liwie jako jeden z pię­ciu naj­lep­szych pro­duktów tury­stycz­nych Mazow­sza w 2016 roku.

WIĘCEJ

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego