Termin naborów projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza został przedłużony do 27 lutego !

Do dyspozycji mieszkańców Mazowsza jest aż 25 milionów złotych.

Zachęcamy do składania projektów na stronie https://bom.mazovia.pl/

Nowy harmonogram BOM wygląda następująco:
• od 1 do 27 lutego 2022 r. – nabór projektów
• od 28 lutego do 8 kwietnia 2022 r. – ocena projektów
• do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania
• do 24 maja 2022 r. -ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie
• od 30 maja do 19 czerwca 2022 r. – głosowanie
• do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.