Międzynarodowy Turniej Smaków

Turniej Smaków na Zamku w Liwie ma na celu prezentację bogatych tradycji kulinarnych oraz promocję terenów, przez które przebiega Wielki Gościniec Litewski.

Więcej na temat Międzynarodowego znajdziecie Państwo tutaj.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego