1

Turniej Rycerski

 
Ekspozycja


Cennik


Panorama zamku

 

 


LIW CASTLE
HISTORY AND NOWADAYS

Zamek w Liwie (i nie tylko) oczami i soczewkami Michała Kurca

 


www.mazovia.plwww.wegrowliwiec.pl
Ogłoszenie o przetargu

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, działające w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz Instytucji w zamówieniu wspólnym, na mocy udzielonego upoważnienia, zgodnie z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłosiło przetarg nieograniczony na: "Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego".
Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 546437-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

dokumenty do pobrania

KOMUNIKAT

Ze względu na remont części zespołu zamkowego w tym wieży bramnej galeria wystaw czasowych na wieży będzie nieczynna od 26.10 2017 r. do jesieni 2018 r.

Ekspozycja stała zbiorów głównych muzeum zlokalizowana w dworze barokowym będzie otwarta do zwiedzania jak zwykle.

Budowa Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie

Dzięki Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego podjęto decyzję o sfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego projektu 'Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie'.

zobacz więcej

Turniej Smaków wśród najlepszych produktów turystycznych Mazowsza

Regionalna Kapituła przy Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wyróżniła Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie jako jeden z pięciu najlepszych produktów turystycznych Mazowsza w 2016 roku.

Turniej Smaków jest imprezą organizowaną cyklicznie od 2014. Podczas turnieju odbywają się konkursy kulinarne w których nagrodą jest Kielich Wojciecha Wielądko - autora jednej pierwszych książek kulinarnych w języku polskim. Tan słynny kuchmistrz ma lokalny rodowód – urodził się w leżących nieopodal Liwa Wielądkach.

zobacz więcej

Zapraszamy na Lekcje Muzealne na Zamku w Liwie

Zobacz więcej

zobacz więcej

2006 - 2019 © Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności