1

Turniej Rycerski

 
Ekspozycja


Cennik


Panorama zamku

 

 


LIW CASTLE
HISTORY AND NOWADAYS

Zamek w Liwie (i nie tylko) oczami i soczewkami Michała Kurca

 


www.mazovia.plwww.wegrowliwiec.pl
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie zaprasza 3 grudnia 2017 r. (niedziela) do Sali Rycerskiej zamku na godz. 17.00 na sesję naukową: Tadeusz Kościuszko w 200. rocznicę śmierci, 1817-2017

W programie wykłady:
- Maria Koc (Senat RP) Rok kościuszkowski w Australii.
- Marek Ziędalski (Muzeum im. Kościuszki w Maciejowicach) Tadeusz Kościuszko - nieśmiertelny bohater.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie i Instytut Historii PAN zapraszają do zamku w Liwie na konferencję naukową 5 grudnia 2017 r.

10.00 - Rozpoczęcie sesji
10.20 - dr Anna Salina, Marta Piber - Zbieranowska: Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu
10.40 - Marta Piber - Zbieranowska: Elita władzy ziemi liwskiej za ostatnich Piastów mazowieckich (1503-1526)
11.00 - Dyskusja 11.20 - Przerwa
11.40 - prof. Elżbieta Kowalczyk-Heyman: O meandrach identyfikacji średniowiecznych nazw wodnych na obszarze północno-wschodniego i wschodniego Mazowsza
12.00 - Mariusz Szczupak: Znaczenie badań terenowych w odkrywaniu historii lokalnej
12.20 - dr Andrzej Nowik: Stan archiwów prywatnych na przykładzie znanych wypisów z ksiąg ziemskich i grodzkich liwskich
12.40 - dr Tomasz Jaszczołt: Drobnoszlacheckie rody gniazdowe wschodniej części powiatu węgrowskiego - źródła od XV do XVIII w.
13.00 - Dyskusja 13.20 Przerwa
13.40 - dr Mirosław Roguski: Możliwości wykorzystania w turystyce historycznej materiałów ze "Słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu"
14.00 - Roman Postek: Źródła historyczne jako podstawa rekonstrukcji wizualnej zamku w Liwie i jego Przygródka
14.20 - dr Andrzej Buczyło: Słownik historyczno-geograficzny Podlasia - stan i perspektywy
14.40 - Michał Gochna: Atlas historyczny Polski. Podlasie w XVI wieku - stan i perspektywy
15.00 - Dyskusja
15.30 - Zakończenie obrad

KOMUNIKAT

Ze względu na remont części zespołu zamkowego w tym wieży bramnej galeria wystaw czasowych na wieży będzie nieczynna od 26.10 2017 r. do jesieni 2018 r.

Ekspozycja stała zbiorów głównych muzeum zlokalizowana w dworze barokowym będzie otwarta do zwiedzania jak zwykle.

Budowa Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie

Dzięki Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego podjęto decyzję o sfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego projektu 'Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie'.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ogłasza przetarg pn.:
Przebudowa, adaptacja i modernizacja zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Przedmiary

UWAGA!
Nowe dokumenty w związku z dostrzeżoną błędną pozycją w jednym z przedmiarów:

Ogłoszenie o zmianie SIWZ
Przedmiary po zmianie (Architektura)

------

20.09.2017

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

------

14.10.2017

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn. Przebudowa, adaptacja i modernizacja zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Turniej Smaków wśród najlepszych produktów turystycznych Mazowsza

Regionalna Kapituła przy Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wyróżniła Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie jako jeden z pięciu najlepszych produktów turystycznych Mazowsza w 2016 roku.

Turniej Smaków jest imprezą organizowaną cyklicznie od 2014. Podczas turnieju odbywają się konkursy kulinarne w których nagrodą jest Kielich Wojciecha Wielądko - autora jednej pierwszych książek kulinarnych w języku polskim. Tan słynny kuchmistrz ma lokalny rodowód – urodził się w leżących nieopodal Liwa Wielądkach.

zobacz więcej

Zapraszamy na Lekcje Muzealne na Zamku w Liwie

Zobacz więcej

zobacz więcej

2006 - 2018 © Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności