1

Turniej Rycerski

 
Ekspozycja


Cennik


Panorama zamku

 

 


LIW CASTLE
HISTORY AND NOWADAYS

Zamek w Liwie (i nie tylko) oczami i soczewkami Michała Kurca

 


www.mazovia.plwww.wegrowliwiec.pl


SZLAK DOLINY LIWCA

zobacz mapę i galerię

OPIS MIEJSCOWOŚCI

1. SUCHA

Muzeum Architektury Drewnianej
własność prof. Marka Kwiatkowskiego, dyrektora warszawskich Łazienek Królewskich.
Modrzewiowy  dwór zbudowany w 1743 roku, położony w starym parku, miejsce urodzin znanego filozofa Augusta
Cieszkowskiego. Odrestaurowane i bogato wyposażone wnętrza dworskie udostępniane są turystom, podobnie jak kilkanaście innych obiektów architektury drewnianej ściągniętych do Suchej z bliższej i dalszej okolicy, m.in. wiatrak holenderski, dzwonnica, karcz-ma, kuźnia, chałupy.


2. GRODZISK

Wieś położona na skarpie Liwca, na skraju której ulokowało się olbrzymie grodzisko z XI w., o rozmiarach chętnie porównywanych  do powierzchni Wawelu (prawie 5 hektarów! ).  Z dawnego bastionu chroniącego wschodnią granicę Księstwa Mazowieckiego pozostały potężne wał i tradycja,  że tu niegdyś kończyła się Polska.            


3. LIW

Z oddali widać dwie smukłe, czerwone wieże kościoła św. Leonarda Opata proj. J. P. Dziekońskiego z 1905 r. Najciekawszy zabytek Liwa to zespół zamkowy położony malowniczo wśród rozlewisk i meandrów Liwca.
Od XIII w. był tu drewniany gród kasztelański, kontrolujący przeprawę na Liwcu, rzece granicznej pomiędzy Polska i Litwą. W początkach XV w. książę Janusz I Starszy  zbudował zamek, rozbudowywanym ok. 1512 r. przez księżnę Annę Mazowiecką i w latach 1550-1555 przez królową Bonę. Zniszczony przez Szwedów w 1656 i 1703 r., zmienił radykalnie swój wygląd w 1782 r. Wówczas to powstał dwór barokowy- siedziba starostwa. W czasie II wojny światowej ruiny zamku ocalił przed zburzeniem Otto Warpechowski przekonując Niemców o krzyżackim rzekomo pochodzeniu twierdzy. Obecnie zamek mieści  Muzeum Zbrojownię z bogatymi zbiorami broni z XV - XX w., ponadto zbiór mebli, tkanin, malarstwa batalistycznego a także unikalną kolekcję reprezentacyjnego portretu sarmackiego.


4. SOWIA GÓRA

warto na chwilę zjechać z głównej trasy (w prawo, za mostem na Liwcu, w kierunku na Jarnice) aby po przejechaniu 6 km dotrzeć do  morenowego wzniesienia górującego nad szeroką w tym miejscu doliną Liwca.
Nadzwyczajna jest panorama doliny roztaczająca się ze szczytu Sowiej Góry (dawniej miejsca kultów pogańskich) w promieniu kilku kilometrów. Przestrzeń łąk przecina wijący się  w ciasnych meandrach Liwiec, obramowany gęsto rosnącą wikliną.


5. POMNIK POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH poległych w bitwie pod Węgrowem 3 II 1863 r.
Przed Węgrowem, przy drodze na Siedlce,  skręcamy  w prawo, aby po przejechaniu ok. 350 m dotrzeć do pomnika na mogile powstańców styczniowych.


6. WĘGRÓW

Prawa miejskie otrzymał w  1441 r. z rąk księcia Bole-sława IV. W latach 1664 – 1762 Węgrów, jako miasto prywatne, był własnością rodu Krasińskich herbu Ślepowron, którzy ufundowali dwa wybitne w skali krajowej zabytki: bazylikę pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP oraz kościół i klasztor Reformatów.
Kościół i klasztor poreformacki - Obie świątynie zaprojektował słynny architekt Tylman van Gameren, iluzjonistycznymi freskami ozdobił świetny malarz włoski Michał Anioł Palloni, wybitny rzeźbiarz Andrzej Schlüter pozostawił w nich kilka posagów.
Zwolenników mocniejszych wrażeń skusi do odwiedzenia zakrystii bazyliki słynne metalowe zwierciadło z XVI w. zwane Lustrem Twardowskiego, którego używał sławny mag do swoich czarnoksięskich sztuczek, wywołując także ducha Barbary Radziwiłłówny dla króla Zygmunta Augusta. Lustro przynosi pecha (m. in. Napoleonowi w Rosji) i lepiej nie w nim nie przeglądać, aby nie prowokować złego fatum.
„Luserat hoc speculuo magicas Tvardovius artes lusus at iste Dei versus in obsequiam est”- napis z ramy lustra.
(Tym lustrem Twardowski czynił sztuki magiczne lecz na chwałę bożą obrócone jest)

Węgrów słynął w przeszłości jako centrum protestantyzmu. Sławni zwłaszcza byli arianie: Piotr z Goniądza i Marcin Krowicki. warto odwiedzić kościoły protestanckie:, z 1679 r. (najstarszy zabytek drewniany   w regionie) oraz klasycystyczną świątynię  z 1837 r.,
Przy drewnianym kościele cmentarz z XVII w. ze starymi, kamiennymi nagrobkami szkockich tkaczy (m.in z klanu  Campbell ) sprowadzonych przez znanego z „Potopu”  księcia Bogusława Radziwiłła, jednego właścicieli miasta

Za Węgrowem, jadąc drogą w kierunku na Łochów, rozpoczyna się szlak siedzib ziemiańskich.

7. STARAWIES

Pałac projektu Ludwika  Martiniego
Obiektem wartym szczególnej uwagi jest  pałac w rezydencja Kiszków, Radziwiłłów, Krasińskich, Golicynów i Ossolińskich. Pałac z XVII w. przebudowany został przez Ludwika Martiniego w 1843 r. w stylu neogotyckim na zlecenie rosyjskiego księcia Sergiusza Golicyna położony w wielkim parku  wygląda jak bajkowy zamek angielski. Obecnie ośrodek szkoleniowy NBP. Trudno dostępny, niestety.

8. PAPLIN

Piękny dwór modrzewiowy zbudowany w połowie XVIII wieku dla Glinków, położony w starym parku krajobrazowym. Własność rodziny Toczyłowskich.

9. KAMIONNA

Następny interesujący zabytek to  klasycystyczny dwór murowany Godlewskich z I poł. XIX w. Dwó r- własność prywatna.

W Kamionnie proponujemy kolejną, kilkukilometrową wycieczkę w bok do dworu w Baczkach (10) .
Ogromny dwór modrzewiowy rodu Starzeńskich z XVIII w., zatopiony we wspaniałej zieleni parku. Oaza ciszy i spokoju, obecnie  mieści prywatny pensjonat.

Baczki, lamus z XVII w.,  niegdyś tajna  kaplica ariańska.

11. ŁOCHÓW

Miasto i kolejny dwór zaprojektowany przez sławnego architekta Bolesława Podczaszyńskiego w 1876 r.. Mieszkali tu niegdyś Hornowscy, Zamoyscy, Kurnnatowscy. Obecnie własność prywatna.


12. GWIZDAŁY - sympatyczne Muzeum Gwizdków kilkoma tysiącami (!) eksponatów mieści się w szkole podstawowej.


opracował Roman Postek


2006 - 2019 © Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności