1

Turniej Rycerski

 
Ekspozycja


Cennik


Panorama zamku

 

 


LIW CASTLE
HISTORY AND NOWADAYS

Zamek w Liwie (i nie tylko) oczami i soczewkami Michała Kurca

 


www.mazovia.plwww.wegrowliwiec.pl


LIW - atrakcje turystyczne

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pod wezwaniem św. Leonarda Opata, zbudowany w latach 1905- 1909 według projektu znanego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, twórcy planów 81 kościołów (!). Miejsce to od dawna poświęcone kultowi, najstarsze wzmianki o drewnianej kaplicy pochodzą z 1493 r. W roku 1657 niszczą ją Szwedzi w czasie “potopu”. W 1760 r. powstaje drewniany kościół, przeniesiony następnie w 1918 r. do Kątów.

Neogotycki kościół Dziekońskiego, fundowany przez dziedzica Trzebuczy, Stanisława Brogowicza, jest udanym wcieleniem stylu uznanego na przełomie XIX i XX w. za narodowy, w odróżnieniu od preferowanego przez zaborcę rosyjskiego bizantynizmu.
Wewnątrz z dawnego wyposażenia zachowały się dwa ołtarze z XVIII w. i  chrzcielnica marmurowa z herbem Ślepowron 1646 roku. Reszta wystroju z pocz. XX w. W bocznych nawach: marmurowa tablica fundacyjna oraz spis wszystkich proboszczów liwskich od początku istnienia parafii. Widnieje na niej nazwisko biskupa Jana Pawła Woronicza, późniejszego prymasa Polski, proboszcza Liwa w latach 1784 - 91.
W latach dwudziestych kościół został obsadzony wokół rzadkimi gatunkami drzew przez zasłużonego proboszcza liwskiego, Karola Leszczyńskiego, który jest również autorem sentencji ekologicznych(!) umieszczonych na metalowych tabliczkach przy każdym drzewie.

FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM z początku XX wieku, ustawiona przed kościołem, wzorowana na tzw. Pięknych Madonnach gotyckich.

KAPLICZKA ś. MARKA postawiona w 1838 r. na miejscu kościoła i szpitala św. Ducha z 1535 r. spalonego przez Szwedów w 1657 r., usytuowana nad rzeczką Miedzianką, rozgraniczającą niegdyś dwa miasta : Liw Stary i Liw Nowy.

FIGURA ś. JANA NEPOMUCENA z 1901 r., fundowana przez małżeństwo Grudzińskich..

KRZYŻ w miejscu zwanym przez miejscowych Podfigury, na szczycie piaskowego wzgórza, dawnego cmentarzyska, według relacji miejscowych grzebano tam żołnierzy zmarłych pod czas odwrotu wojsk napoleońskich z wyprawy moskiewskiej w 1812 r.

KRZYŻ CHOLERYCZNY (KARAWAKA) - dwudziestowieczna kopia wcześniejszego krzyża, postawionego w czasie zarazy. Według tradycji sięgającej czasów Soboru Trydenckiego, podwójny krzyż, wzorowany na cudownym krzyżu z hiszpańskiego miasta Caravaca, był skutecznym remedium na wszelkie epidemie.

KRZYŻ  na miejscu kościoła parafialnego Starego Liwa pod wezwaniem ś. Jana Chrzciciela ( wzmianki z 1403 i 1477 r.; drewniana świątynia zbudowana w latach 1619 - 29 ) spalonego w 1700 r. Do dziś podczas prac ziemnych wydobywa się w jego okolicy czaszki i kości ludzkie z dawnego cmentarza przykościelnego.

DAWNY RYNEK MIEJSKI, pierwotnie w kształcie wydłużonego trapezu, obecnie zabudowany w znacznej części przez przedszkole i parking. Bruk prawdopodobnie z XVII w.     Na rynku stała niegdyś szubienica, ponieważ Liw miał prawo miecza ( sędziowie mogli wydawać wyroki śmierci) i utrzymywał kata miejskiego, którego jednak niechętnie użyczał innym miastom - jak czytamy w dawnej korespondencji:  Kata nie damy, bo trzymamy go dla wygody naszych mieszkańców!

Zabudowa drewniana z XIX – XX w. (chałupy, zab. gospodarcze), zgrupowana głównie przy ul. Nowomiejskiej, Koziej, Senatorskiej, Jadowskiej2006 - 2019 © Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności