Otrzymaliśmy wczoraj smutną wiadomość.

Zmarł Jan Błoński, osoba ważna dla polskiej turystyki. prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zasłużony dla zamku w Liwie.

Przykro rozstawać się z kimś, kogo się długo znało, lubiło i ceniło. Znałem Jana jako dobrego, serdecznego człowieka. a nasze muzeum wiele zawdzięcza Jemu samemu i  MROT-owi pod Jego kierownictwem. Pamięć i wdzięczność pozostają. Cześć Jego pamięci.

Roman Postek i pracownicy Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego