Park Kulturowo-Historyczny
przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie ukończony !

W osuszonych i zabezpieczonych piwnicach ukończono sklepienia krzyżowe i posadzkę z cegły gotyckiej. Zrealizowano częściową odbudowę murów kurtynowych (zniknął „wyrąbany” przez XVIII-wieczne rozbiórki sztuczny uskok, a dziedziniec otrzymał zamknięcie od północy), a także taras scenę na piwnicy.

Okazale wygląda most nawiązujący do dawnego „Przygródka” oraz pomost przed wieżą. Nadzwyczajny plon przyniosły badania archeologiczne: ponad 30 tysięcy obiektów! Większość z nich to ceramika, ale jest wśród nich także biżuteria — złota i srebrna, monety polskie i krzyżackie z XV w., dużo militariów w tym ponad 120 grotów strzał do kuszy, fragment kolczugi i kamienne kule armatnie. Za nami prace przy wieży gotyckiej z mostem, polu namiotowym, przystani rzecznej, placu zabaw dla dzieci i zagospodarowaniu terenu.

Koszt inwestycji to 4 700 000 zł sfinansowany w całości z budżetu Województwa Mazowieckiego. Jesteśmy wdzięczni Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi i Zarządowi Województwa Mazowieckiego za podjęcie decyzji o sfinansowaniu naszego projektu, a także Dyrektorom i Pracownikom Departamentów Kultury Promocji i Turystyki oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za pomoc i bardzo dobrą współpracę. Po zakończeniu prac zamek zyskał nowy wymiar, co pomoże w dalszym rozwoju ruchu turystycznego na obszarze pogranicza mazowiecko-podlaskiego i dalej na wschód, w powiązaniu ze Szlakiem Turystycznym Wielkiego Gościńca Litewskiego, Szlakiem Książąt Mazowieckich i Szlakiem Doliny Liwca.

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego