ZABYTKI LIWA

 

Oprócz samego zamku, który niewątpliwie stanowi najciekawszy zabytek Liwa, warto obejrzeć inne interesujące zabytki i zakątki, których jest całkiem dużo i bardzo różnorodnych – co nie dziwi biorąc pod uwagę średniowieczny rodowód miejscowości i jej burzliwe dzieje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół parafialny

1.KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
Neogotycki kościół pw. św. Leonarda Opata zbudowany został w latach 1905-1909 według projektu słynnego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, twórcy 71 kościołów. Ufundowany przez Stanisława F. Brogowicza z Trzebuczy, przy współudziale Ignacego Popiela z Turny i ks. Karola R. Leszczyńskiego. Wyposażenie wnętrza barokowo/rokokowe (chrzcielnica, ołtarze boczne) i neogotyckie. W początkach XX w. świątynia została obsadzona drzewami przez zasłużonego proboszcza liwskiego ks. Karola R. Leszczyńskiego, autora 27 wierszowanych sentencji w duchu ekologii chrześcijańskiej umieszczonych na metalowych tabliczkach przy każdym drzewie.

 

 

 

 

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem

2.FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM

Kamienna figura ufundowana przez ks. Karola R. Leszczyńskiego jako wotum za ocalenie przed śmiercią w czasie I wojny światowej, wzorowana na Pięknych Madonnach gotyckich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapliczka świętego Marka

3.KAPLICZKA św. MARKA
z 1838 r. nad rzeczką Miedzanką rozgraniczającą niegdyś dwa miasta: Liw Stary i Liw Nowy. Postawiona w miejscu kaplicy i późniejszego kościółka szpitalnego św. Ducha z II poł. XV w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura św. Jana Nepomucena.

4.FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA
patrona podróżujących. Kapliczka ufundowana w 1901 r. przez rodzinę Grudzińskich z Liwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik powstańców listopadowych i krzyż żelazny z Podfigur

5.ZABYTKOWY KRZYŻ ŻELAZNY
przeniesiony ze wzgórza zwanego Podfigury – dawnego cmentarza istniejącego od XVII w. Grzebano na nim zmarłych śmiercią nagłą i niespodziewaną, nieochrzczonych oraz ofiary epidemii, a także żołnierzy napoleońskich powracających z Rosji  w 1812 r. i powstańców listopadowych. Pomnik z 2014 r. ustawiony na mogile powstańców listopadowych – 11 żołnierzy Królestwa Polskiego, poległych i zmarłych w czasie walk na Liwskich Mostach  w kwietniu 1831 r.

 

 

 

 

 

Krzyż choleryczny – karawaka

6.KRZYŻ CHOLERYCZNY (KARAWAKA)
Replika wcześniejszego krzyża postawionego w czasie epidemii cholery. Wzorowany  był na cudownym krzyżu z hiszpańskiego miasta Caravaca uważnego za skuteczne remedium na wszelkie choroby zakaźne. Karawaki stawiano podczas epidemii jako ofiary przebłagalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyż pamiątkowy w miejscu kościołów parafialnych.

7.KRZYŻ PAMIĄTKOWY
na miejscu liwskich kościołów parafialnych (pierwszy kościół Liwski powstał zapewne już w poł. XIV w.). Krzyż ustawiony uroczyście w 2013 r. na miejscu drewnianego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela spalonego w 1700 r. i kolejnych pamiątkowych krzyży stawianych w tym miejscu przez mieszkańców Liwa od czasu pożaru. Przy krzyżu  dwie zabytkowe kropielnice z granitu pochodzące z dawnego kościoła. Kościół liwski istniał zapewne już w XIV w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment mapy z XVIII w. przedstawia Liw – w tym zamek, prowadzący do niego pomost przygródka oraz podłużny rynek.

8.DAWNY RYNEK MIEJSKI
Podłużny plac położony przy dawnym ważnym trakcie handlowym i pocztowym  z Warszawy do Wilna zwanym Wielki Gościniec Litewski.  Na rynku handlowano, ale wykonywano także egzekucje, ponieważ Liw miał prawo miecza i utrzymywał kata, którego jednak niechętnie użyczał innym miastom, bo jak czytamy w archiwaliach: Kata nie damy, bo trzymamy go dla wygody jedynie naszych mieszkańców!  W 1869 r., Liw utracił prawa miejskie, które posiadał od II poł. XIV wieku, odebrane mu na mocy ukazu zaborczych władz rosyjskich.

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.