Zapraszamy na uroczystą premierową prezentację makiety autorstwa Adama Świtlaka „Zamek w Liwie z Przygródkiem w połowie XVI w.

Makieta została opracowana na podstawie opisów zamku z XV i XVI w. i analiz architektonicznych budownictwa obronnego z tego okresu. Wykonana z niezwykłą precyzją makieta obrazuje nie tylko zamek obronny, ale również jego otoczenie. Zamek, zbudowany w początkach XV w. na sztucznej wyspie otoczonej przez mokradła Liwca był poprzedzany przez tzw. Przygródek. W skład Przygródka wchodził ponad 100 metrowy most i kilkanaście budynków o charakterze gospodarczym i militarnym ( kuchnie, prochownia, szpitalik, dwie ufortyfikowany bramy i in.)
Makieta robi niezwykłe wrażenie, a równie fascynujące są opowieści jej Autora – Adama Świtlaka, których można będzie posłuchać 30.11 (w sobotę) o godzinie 13.00 w udostępnionej po raz pierwszy trzeciej sali piwnic gotyckich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego