Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie poszukuje wykonawcy obsługi gastronomicznej podczas Otwarcia Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie które odbędzie się dniu 11 maja 2019 r.

Oferty należy wysyłać lub składać w zapieczętowanych kopertach  w siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 30 kwietnia 2019 r.  do godz. 10.00. Decyduje data dostarczenia do muzeum (nie data stempla pocztowego). Kwota minimalna oferty: 1000 zł netto.

Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie

Plik do pobrania znajdują sie tutaj: gastronomia 11 maja 2019

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego