Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór na stanowisko pracownik techniczno-gospodarczy.
Wymiar zatrudnienia- etat
Termin składania dokumentów do 29 lipca 2021 r.
Możliwy termin zatrudnienia w instytucji od 9 sierpnia 2021r.
Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia.

Zakres obowiązków:
– pełnienie obowiązków kierowcy;
– prowadzenie i kontrolowanie dokumentacji eksploatacyjnej budynków i  urządzeń
– nadzorowanie firm zewnętrznych realizujących prace na terenie Zamku
– prowadzenie ewidencji usterek i awarii;
– w sytuacjach koniecznych  wzywanie uprawnionych podmiotów w celu usunięcia awarii;
– drobne prace naprawcze i konserwujące;
– zaopatrzenie w potrzebne materiały;
– utrzymanie porządku wewnątrz obiektów ;
– dozór ekspozycji;
– udzielanie informacji turystom.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie średnie;
– prawo jazdy kategorii B;
– zaangażowanie w wykonywane obowiązki ;
– komunikatywność;
– umiejętność efektywnej współpracy w zespole;
– przyjazne nastawienie do turystów i  współpracowników;
– dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy:
– umowę o pracę;
– pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
– wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Dokumentacja:

Przesłanie listu motywacyjnego, kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy. Obowiązkowe jest złożenie z ofertą podpisanej klauzuli informacyjnej.

Dokumentację należy złożyć w terminie do dnia 29 lipca 2021 r. do godziny 16 osobiście w sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie  lub korespondencyjnie na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2    07-100 Węgrów.

Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 29 lipca 2021r.

Na kopercie należy umieścić następującą treść: „Nabór na stanowisko pracownik techniczno-gospodarczy ”.

Informacje dodatkowe:

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty do pobrania:
Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Nabór Ogłoszenie

 

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego