Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór na stanowisko przewodnika.
Wymiar zatrudnienia etat.
Termin składania dokumentów: do 11 października 2022 r.
Możliwy termin zatrudnienia w instytucji: od 18 października 2022 r.
Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia,
Zakres obowiązków:

 • profesjonalna obsługa ruchu turystycznego – oprowadzanie po muzeum i jego najbliższym otoczeniu, udzielanie na bieżąco informacji na temat  historii Muzeum, jego zbiorów i ekspozycji;
 • udział w organizacji i promocji wydarzeń na terenie Muzeum;
 • udział w pracach związanych z wystawiennictwem: organizowanie wystaw, dbałość o ekspozycję stałą;
 • prowadzenie działalności oświatowej dla szkół : prelekcje, wykłady dla młodzieży na terenie Muzeum, szkół lub zabytków;

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie m.in. średnie
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • kultura osobista
 • rzetelność, otwartość w kontaktach międzyludzkich, samodzielność w działaniu, zdolności organizacyjne.

Wymagania dodatkowe:

 • zainteresowanie historią i kulturą regionu;
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia sztuki, historia ;
 • znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

Rekrutacja

Dwa etapy:

I etap– przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

W składanej dokumentacji należy złożyć podpisaną klauzulę do procesu rekrutacji – klauzula do pobrania tutaj – klauzula informacyjna

Dokumentację należy złożyć w terminie do 11 października 2022 r. do godziny 16 osobiście w sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie lub korespondencyjnie na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2 07-100 Węgrów.

Na kopercie należy umieścić następującą treść: „Nabór na stanowisko przewodnika”.

Do I etapu zakwalifikują się tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 11 października 2022r.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna

O terminie drugiego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dodatkowe:
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że administratorem danych osobowych  jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie , ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów
telefon: 25 792 57 17.

Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu rekrutacji art. 22¹§1 Kodeksu Pracy.

Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji. Jednocześnie informuję ,że osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dostępu do  swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Ponadto osoby składające ofertę mają  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Ogłoszenie w formie pdf : ogłoszenie pdf

                                                                                     

 

                                                                                                                                                   

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.