Obowiązki dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie
będzie pełniła Eliza Czapska.

 

Eliza Czapska w gabinecie Marii Skłodowskiej-Curie. Muzeum Marii Curie w Paryżu

Za „Tygodnik Siedlecki” Nr 20 19-25.05.2021 :

[…]

Kim jest nowa pani kasztelan?

To absolwentka zarządzania kulturą – studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas tych studiów podjęła badania we Francji. Analizowała działalność 14 muzeów, skupionych w sieci instytucji, prowadzonych przez Paryż. Nim rozpoczęła studia podyplomowe, zdobyła tytuł magistra socjologii sztuki oraz magistra filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskała również absolutorium na Uniwersytecie Warszawskim (studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych).

Ostatnio kierowała Muzeum Władysława Broniewskiego, będącego częścią Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Eliza Czapska jest kuratorką wystaw i autorką publikacji m.in. o Marii Skłodowskiej-Curie (np. trzyjęzyczna książka „Polska Marii Skłodowskiej-Curie”), Witoldzie Gombrowiczu, Leopoldzie Tyrmandzie, Władysławie Broniewskim i Januszu Głowackim. Brała udział w konferencjach Międzynarodowego Komitetu Muzeów w Kyoto w Japonii w 2019 r. oraz w Rydze w Estonii w 2018, gdzie wygłosiła wykład pt. „Muzeum jako platforma dla idei i czasu”. W Kyoto zdobyła doświadczenia, związane z próbą wypracowania nowej definicji muzeum jako instytucji ściśle powiązanej z lokalną społecznością. „Była pomysłodawczynią i organizatorką Festiwalu Moje Miejsce, upamiętniającego 60. rocznicę powstania Kolonii Mariensztat, pierwszej odbudowanej po wojnie części Warszawy.

Próbowała sił w dziennikarstwie. Debiutowała w 2007 r.w tygodniku „Przekrój” wywiadem z Tadeuszem Konwickim. Przez kilka lat współredagowała z dr. Ryszardem Miazkiem czasopismo „Realia i co dalej…” Publikowała wywiady z ludźmi kultury i polityki.

Kierując Muzeum Władysława Broniewskiego, stworzyła wiele cyklicznych wydarzeń, m.in. Warszawski Festiwal Poetów. Nawiązała współpracę z : stowarzyszeniami, uczelniami, teatrami, bibliotekami, Polskim Radiem. Partnerem medialnym Muzeum została TVP Kultura. Kierowana przez nią instytucja współpracowała z Biblioteką Polską w Paryżu oraz z paryskim Muzeum Victora Hugo.

Eliza Czapska jest zafascynowana renesansem włoskim (studiowała w Perugii na Uniwersytecie dla Obcokrajowców). Współpracuje z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi jako autorka wywiadów o kulturze i muzyce tradycyjnej. W spektrum jej zainteresowań jest śpiew tradycyjny. Obecnie studiuje tradycje wokalne Wschodniego Mazowsza, m.in. z okolic Liwa. (sej)

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.