Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drewnianego budynku garażowo-gospodarczego

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa drewnianego budynku garażowo-gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Ogłoszenie w BZP nr 528799-N-2020 z dnia 02-04-2020r..

Data publikacji ogłoszenia 02 kwiecień 2020r.
Termin składania ofert: 20 kwiecień 2020r. godzina 16:00

Ogłoszenie BZP II 02.04.2020r. Budynek garażowo-gospodarczy

siwz ZL Budynek II 02.04.2020r.

Załaczniki do SIWZ II 02.04.2020r. – Oświadczenie wykonawcy ZL

Przedmiar robót budynek garażowo-gospodarczy

SST Budynek

Dokumentacja techniczna ZL-1

Dokumentacja techniczna ZL-2

Dokumentacja techniczna ZL-3

Dokumentacja techniczna ZL-4

Zestawienie ofert ZL Budynek II 20.04.2020

Wyniki postępowania ZL Budynek II 29.04.2020

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego