Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór na stanowisko:

opiekun pola namiotowego

Wymiar zatrudnienia – etat

Umowa na czas określony od dnia 01.07.2019 do dnia 30.09.2019r.

Zakres obowiązków:

Kompleksowa obsługa pola namiotowego.

Sprzedaż biletów, prowadzenie rejestru mieszkańców pola namiotowego, dbanie o porządek pola namiotowego w tym sanitariatów.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie

Wymagania dodatkowe:

  • znajomość obsługi kas fiskalnych

Niezbędne dokumenty:

List motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

Liw, ul. S. Batorego 2, 07-100 Węgrów

Termin składania dokumentów do 21.06. 2019 r. do godziny 1600

Nr telefonu do kontaktu w sprawie oferty: 572 670 731

Plik do pobrania

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego