Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ogłasza przetarg pn.:

Przebudowa, adaptacja i modernizacja zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego

Dokumenty do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przedmiary 2017

UWAGA!
Nowe dokumenty w związku z dostrzeżoną błędną pozycją w jednym z przedmiarów:

Ogloszenie o zmianie SIWZ 05-09-2017

Przedmiary 2017 po zmianie Archtektura

14.10.2017 r.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn. Przebudowa, adaptacja i modernizacja zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego.

Ogloszenie o wyniku postepowania Park K

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego