Ogłoszenie o zamówieniu na poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Ogłoszenie nr 2022/BZP 00398560/01 z dnia 18-10-2022r.

Data publikacji ogłoszenia 18 października 2022r.
Termin składania ofert: 02 listopada 2022r. godzina 10:00

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że wszelkie dokumenty dotyczące postępowania pn.  Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Link do postępowania: Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.