Ogłoszenie o zamówieniu na budowę budynku administracyjno-biurowego

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa budynku administracyjno-biurowego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Ogłoszenie nr 2021/BZP 00059387/01 z dnia 2021-05-19.

Data publikacji ogłoszenia 19 maj 2021r.
Termin składania ofert: 09 czerwiec 2021r. godzina 10:00

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że wszelkie dokumenty dotyczące postępowania pn.  Budowa budynku administracyjno-biurowego są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Link do postępowania: Budowa budynku administracyjno-biurowego

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego