Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa budynku garażowo -gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na działce nr 969 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Ogłoszenie w BZP nr 589469-N-20197 z dnia 2019-08-23 r.

Data publikacji ogłoszenia 23 sierpnia 2019r.
Termin składania ofert: 05 wrzesień 2019r.

Unieważnienie postępowania Budowa budynku garażowo-gospodarczego 13.09.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.08.2019

Ogłoszenie

Korekta treści zaproszenia 26.08.2019

Zaproszenie do składania ofert-garaż

Dokumentacja techniczna ZL-1

Dokumentacja techniczna ZL-2

Dokumentacja techniczna ZL-3

Formularz oferty propozycji cenowej ZL

Oświadczenie wykonawcy ZL

Umowa ZL

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego