Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drewnianego budynku garażowo-gospodarczego

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa drewnianego budynku garażowo-gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Ogłoszenie w BZP nr 508352-N-2020 z dnia 01-02-2020r..

Data publikacji ogłoszenia 01 luty 2020r.
Termin składania ofert: 27 luty 2020r. godzina 16:00

Ogłoszenie BZP Budynek garażowo-gospodarczy

Przedmiar robót budynek garażowo-gospodarczy

siwz ZL Budynek 01.2020 PDF

SST Budynek

Załaczniki do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy ZL

Dokumentacja techniczna ZL-1

Dokumentacja techniczna ZL-2

Dokumentacja techniczna ZL-3

Dokumentacja techniczna ZL-4

Informacja z otwarcia ofert Budynek Garaż

Unieważnienie postępowania budynek garażowo-gospodarczy

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego