Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kładki pieszej łączącej przygródek z wieżą bramną

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa kładki pieszej łączącej przygródek z wieżą bramną

Data publikacji ogłoszenia 29 styczeń 2020r.
Termin składania ofert: 25 luty 2020r. godzina 16:00

Ogłoszenie BZP kładki pieszej łączącej przygródek z wieżą bramną

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Formularz oferty propozycji cenowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 Umowa – wzór

Informacja z otwarcia ofert Pomost

Ogłoszenie o wynikach przetargu – kładka

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego