Oświadczenie w sprawie odwołania XVIII Turnieju Rycerskiego na Zamku w Liwie i przełożenia terminu na 18-19 września

 

Szanowni Państwo,

 

Względy bezpieczeństwa i poczucie odpowiedzialności za zdrowie uczestników XVIII Turnieju Rycerskiego na Zamku w Liwie zdecydowały o przeniesieniu wydarzenia na inny termin. 

Do ostatniej chwili pracowaliśmy nad organizacją turnieju, od wielu tygodni, praktycznie od świtu do nocy. W piątek 27 sierpnia prognozy mówiły, że możemy się spodziewać przelotnych deszczów. Z okolic ściągaliśmy namioty, pod którymi mogłaby się schronić publiczność. W sobotę rano okazało się, że prognozy się nie sprawdziły, deszcz nie był przelotny, ale niezwykle  intensywny. Zamek, o czym wiedzą wszyscy, którzy go znają, położony jest na wzgórzu otoczonym przez teren zalewowy. Intensywne nocne i poranne opady sprawiły, że podzamcze, gdzie miały się rozgrywać walki rycerskie i pokazy konne zamieniło się w teren bagnisty. Samochód wystawcy- gastronoma, który przyjechał z samego rana ugrzązł i trzeba go było wyciągać ciągnikiem. W dalszej części dnia w podobnej sytuacji znalazły się pojazdy na parkingu położonym od strony ulicy.

Zrozumiałe więc jest, że na tak grząskim terenie nie mogły się odbyć żadne walki. Rycerze w ciężkich zbrojach, piesi oraz konni, same konie narażeni zostaliby na ryzyko pośliźnięcia,  upadku i ciężkich obrażeń. Kusznicy, łucznicy również nie mogli zorganizować swoich konkurencji ze względów bezpieczeństwa. Nagłośnienie w tak ulewnym deszczu w żadnym wypadku nie mogło zostać rozstawione. Sprzęt, jakim dysonują rekonstruktorzy jest bardzo kosztowny, jak również stroje pasjonatów historii. Niekorzystne warunki pogodowe doprowadziłyby do ich nieuchronnego i nieodwracalnego uszkodzenia czy nawet zniszczenia. Po wspólnej naradzie, w jakiej brali udział pracownicy muzeum i przedstawiciele bractw rycerskich, uwzględniając w szczególności doświadczenie rekonstruktorów podjęliśmy trudną, ale jedyną rozsądną w tej sytuacji decyzję o odwołaniu Turnieju i wyznaczeniu jego nowego terminu. 

W podobnej sytuacji znaleźli się organizatorzy znanej w całym kraju „Inscenizacji bitwy pod Wojniczem”, jaka miała się odbyć również  w sobotę.  Wydarzenie zostało odwołane ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Organizatorzy z przykrością zawiadomili gości, że ze z przyczyn niezależnych od nich , ze względu na złą nawierzchnię inscenizacja nie będzie miała miejsca w zaplanowanym wcześniej terminie. .

Również w Parku  Śląskim zostały w ten weekend odwołane ze względu na pogodę innego rodzaju wydarzenia, takie jak ”Muzyczny bukiet” i „Śniadanie na trawie.” 

Chcemy podkreślić, że jedynie względy bezpieczeństwa uczestników Turnieju i poczucie odpowiedzialności za zapewnienie prawidłowego przebiegu imprezy zdecydowały o podjęciu niezwykle trudnej decyzji o odwołaniu wydarzenia. Wbrew insynuacjom zawartych w niektórych wypowiedziach internetowych tylko i wyłącznie powyższe względy, a nie jakiekolwiek inne skutkowały decyzją o przełożeniu Turnieju na inny termin. 

Wysiłek, jaki włożyliśmy w organizację przyniesie swój owoc we wrześniu. Wierzymy, że spotkamy się z Państwem w weekend 18-19.09 . Przepraszamy wszystkich Państwa, którzy przybyli na Turniej w pierwotnym terminie, mając jednocześnie nadzieję, że nie był to czas stracony i dał Państwu okazję do zwiedzania naszego zamku i zapoznania się z jego zbiorami. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Turnieju Rycerskim na Zamku w Liwie 18 i 19 września!

 

 

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.