Stowarzyszenie PKN Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM POLSKA uruchomiło program stypendiów humanitarnych #HELPUKRAINE ICOM POLAND RELIEF FUND dla ukraińskich muzealniczek i muzealników potrzebujących środowiskowego wsparcia.

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie obywatele Ukrainy będący:
1. pracowniczkami lub pracownikami muzeów ukraińskich, lub
2. osobami związanymi zawodowo i profesjonalnie z muzeami ukraińskimi, lub
3. członkami ICOM Ukraina
którzy znaleźli się na terytorium RP po 23 lutego 2022 w związku z wojną na Ukrainie oraz przebywają na terenie RP.

Więcej na temat projekt:
https://icom-poland.mini.icom.museum/stypendia-informacje/

ICOM POLSKA zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o osobach potrzebujących do sekretariatu ICOM POLSKA na adres helpukraine@icompolska.eu

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.