Jako jednostka organizacyjna urzędu Województwa Mazowieckiego na prośbę Sejmiku Województwa Mazowieckiego publikujemy uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw –  uchwałę antysmogową. 

więcej informacji na stronie :
https://mazovia.pl/pl/dla_mediow/informacje_prasowe/warszawa-bez-wegla-juz-w-2023-roku-radni-wojewodztwa-podjeli-decyzje.html

uchwała :
https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/5147/akt.pdf

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.