DYREKTOR MUZEUM ZBROJOWNI NA ZAMKU W LIWIE

ZAPRASZA

NA WERNISAŻ WYSTAWY DZIEŁ WYBRANYCH KS. STANISŁAWA DRĄGA 19 WRZEŚNIA 2020R.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego