ANNA Z RADZIWIŁŁÓW. 1475 -1522

wystawa w pięćsetną rocznicę śmierci Anny z Radziwiłłów

Przez lipiec i sierpień w piwnicach gotyckich oglądać można wystawę poświęconą jednej ostatnich i wybitnych księżniczek Mazowsza. Sprawując władzę w imieniu swoich małoletnich synów sprawiła, że z Mazowszem liczyła się nie tylko Korona, a nazwisko Radziwiłł znane było w całej Europie.
O problemach władzy na Mazowszu, konfliktach, sporach i sojuszach – wystawa Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie „Anna z Radziwiłłów. 1475 – 1522”

 

Wystawę uzupełniają artefakty z kolekcji Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – zabytki odnalezionp podczas prac archeologicznych na zamku w Liwie oraz elementy uzbrojenia datowane na XVI w.

 
Kuratura i opracowanie wystawy: Dr Andrzej Marek Nowik
Współpraca i konsultacja naukowa: Dr Marta Piber-Zbieranowska
Konsultacja i aranż: Dawid Kołodyński
Opracowanie graficzne: Mikołaj Kasprowicz
Organizatorzy wystawy składają szczególne podziękowania Pani Dr Marcie Piber-Zbieranowskiej
za udostępnienie wyników swoich licznych badań i wszechstronną pomoc.
 
Patronat:
Archiwum Główne Akt Dawnych
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Partner:
Kościół Akademicki św. Anny w Warszawie
 

Zapraszamy!

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.