W weekend w dniach 9-10 maja zapraszamy do odwiedzenia
galerii wystaw czasowych w piwnicach gotyckich
oraz pierwszej kondygnacji wieży bramnej z salą dawnego wjazdu do zamku.

Od 9 maja 2020 r. (sobota)  rozpoczynamy stopniowe udostępnianie  Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dla publiczności.

Na początek zapraszam do galerii wystaw czasowych „Podziemie” w piwnicach gotyckich i do komnaty na pierwszej kondygnacji wieży bramnej oraz na teren zamku i podzamcza z pomostem i ścieżką edukacyjną.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zwiedzających oraz zamkowej załogi oraz niewielkie gabaryty pomieszczeń dworu i wieży oraz wąskie ciągi komunikacyjne, nie możemy jeszcze udostępnić ekspozycji głównej we dworze i na górnych kondygnacjach wieży bramnej oraz znajdującego się na zamkowych terenach rycerskiego placu zabaw.

Godziny otwarcia galerii „Podziemie” w piwnicach gotyckich i pomieszczenia bramnego na wieży gotyckiej :

Sobota : 10 – 16.00
Niedziela : 11 – 16.00
W tygodniu :  10 – 16.00
Poni
edziałki : muzeum zamknięte.

Ostatnie wejście: godz. 15.30
Przerwa techniczna :
12.30-13.00

Jednocześnie w piwnicach gotyckich może przebywać 10 osób, natomiast w komnacie przejścia bramnego – 5 osób.
W tych samych godzinach zapraszamy również na teren wokół zamku.
Parking bezpłatny czynny w godzinach otwarcia muzeum.

Bilet wstępu do Galerii „Podziemie”:

normalny  – 6 zł
ulgowy – 3 zł

 

Galeria „Podziemie”

W galerii wystaw czasowych w piwnicach po gotyckim Domu Wielkim można będzie obejrzeć:
cykl 12 gobelinów dwuosnowowych „Sceny biblijne” znakomitej artystki tkaczki Małgorzaty Pepłowskiej;
wystawę pejzażowych fotografii neopiktorialnych  autorstwa Cezariusza Mikosa
– realistyczną makietę zamku- dzieło Adama Świtlaka (widok założenia zamkowego z Przygródkiem z 1556 r. – to były czasy!) oraz zaliczyć spotkanie z tajemnicami zamku.

Warto potem wejść po zewnętrznych schodach na taras z widokiem  na eksplodującą wiosenną zielenią dolinę Liwca. Dobrze mieć ze sobą na wyjazd lornetkę – w okolicach zamku, Sowiej Góry i Grodziska  na niebie i ziemi pojawiają  się czaple, bociany, żurawie, jastrzębie, pustułki i bażanty.

Z tarasu przejście po pomoście do przejazdu w wieży bramnej. W ozdobionej rycerskim orężem gotyckiej komnacie emitowany jest film prezentujący ekspozycję stałą muzeum w dworku i na wyższych piętrach wieży. Z bramy wyjście na most zwodzony i pomost z tarasem przed wieżą.

Udostępniamy również pomost na Przygródku ze ścieżką edukacyjną na łące między szosą i zamkiem,  oraz teren wokół zamku z wyjątkiem placu zabaw, którego otwarcie będzie możliwe po odwołaniu ogólnych zakazów związanych z pandemią.

Zachęcamy do spacerów wzdłuż pięknego Liwca i odwiedzenia interesujących miejsc w okolicy.
W Liwie
jest to galeria wierszy ekologicznych na metalowych tabliczkach rozmieszczonych wokół neogotyckiego kościoła parafialnego oraz mogiła i pomnik powstańców listopadowych przy ul. Zawadzkiej;
w Grodzisku koło Karczewca – wały grodziska wczesnośredniowiecznego z XI w. z widokiem na Liwiec na Sowiej Górze za Jarnicami – wspaniała panorama doliny Liwca;

przed Węgrowem przy Gościńcu Niepodległości –  mauzoleum  bohaterów bitwy 3 lutego 1863 r.;
w Węgrowie: 2 barokowe kościoły katolickie i 2 protestanckie.

 

WYTYCZNE BEZPIECZNEGO ZWIEDZANIA
MUZEUM ZBROJOWNI NA ZAMKU W LIWIE

Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zaleca się osobom odwiedzającym zamek stosowanie poniższych wytycznych :

– obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych na całym terenie należącym do muzeum,

– zachowanie 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób,

– zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu,

– unikanie gromadzenia się w grupach,

– unikanie kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi – barierek,  poręczy, klamek

– unikanie kontaktu z osobami kichającymi i kaszlącymi.

W tym czasie obowiązuje również zmieniony regulamin dostępny tutaj

ZAPRASZAMY !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego