Zapomniany Generał Wojska Polskiego
Piotr Bontemps 1777-1840.


Zaproszenie na wernisaż wystawy.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku zapraszają na wernisaż wystawy Zapomniany Generał Wojska Polskiego – Piotr Bontemps 1777-1840, który odbędzie się 4 października o godzinie 17.00 na Zamku w Liwie w Galerii „Podziemie”.

Piotr Charles Francois Bontemps– oficer artylerii w armii francuskiej, generał wojsk Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Walczył w słynnych bitwach pod Jeną, Pułtuskiem, Iławą Pruską, Smoleńskiem, Możajskiem (Borodino) i nad Berezyną, „gdzie ocalił przed zagładą całą polską artylerię”. Po klęsce Napoleona osiedlił się w Polsce i kontynuował karierę w armii Królestwa Polskiego. Był współorganizatorem Szkołę Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierów. Podczas powstania listopadowego generał Piotr Bontemps należał do Rady Wojennej. Zaangażował się w rozwój przemysłu zbrojeniowego. Jako dyrektor Materiałów Artyleryjskich i Arsenału odpowiedzialny był za formację rakietników, którzy skutecznie walczyli pod Grochowem w 1831 r. Brał także udział w obronie Warszawy. Po upadku powstania ponowił przysięgę carowi i od 1832 roku pełnił służbę w Rosji. Zginął przy próbie z pociskiem rakietowym w Sankt Petersburgu w 1840 roku. Został pochowany w majątku rodzinnym w krypcie w kościele w Imielnicy koło Płocka.

Wstęp wolny.

Zapraszamy !

 

 

 

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego