Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: Budowa budynku garażowo-gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na działce nr 969

Data publikacji ogłoszenia 14 wrzesień 2019r.
Termin składania ofert: 20 wrzesień 2019r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Dokumentacja techniczna ZL-1

Dokumentacja techniczna ZL-2

Dokumentacja techniczna ZL-3

Dokumentacja techniczna ZL-4

Dokumentacja techniczna ZL-5

Formularz oferty propozycji cenowej ZL

Oświadczenie wykonawcy ZL

Umowa ZL

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego