Od 9 maja 2020 r. (sobota)  rozpoczynamy stopniowe udostępnianie
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dla publiczności.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zwiedzających oraz zamkowej załogi oraz niewielkie gabaryty pomieszczeń dworu i wieży oraz wąskie ciągi komunikacyjne, nie możemy jeszcze udostępnić ekspozycji głównej we dworze i na górnych kondygnacjach wieży bramnej oraz znajdującego się na zamkowych terenach rycerskiego placu zabaw.

Godziny otwarcia galerii „Podziemie” w piwnicach gotyckich i pomieszczenia bramnego na wieży gotyckiej :

Sobota : 10 – 16.00
Niedziela : 11 – 16.00
W tygodniu :  10 – 16.00
Poni
edziałki : muzeum zamknięte.

Ostatnie wejście: godz. 15.30
Przerwa techniczna : 
12.30-13.00

Bilet wstępu do Galerii „Podziemie”:

normalny  – 6 zł
ulgowy – 3 zł*

 

Jednocześnie w piwnicach gotyckich może przebywać 10 osób, natomiast w komnacie przejścia bramnego – 5 osób.
W tych samych godzinach zapraszamy również na teren wokół zamku.
Parking bezpłatny czynny w godzinach otwarcia muzeum.

*Ulga przysługują: uczniom, studentom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, nauczycielom i kombatantom.
Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie przysługuje dzieciom do lat 7 zwiedzającym indywidualnie, pracownikom wpisanym do Krajowego Rejestru Muzeów, posiadaczom Karty Polaka oraz osobom niepełnosprawnym.

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego