Galeria „Podziemie”

Galeria wystaw w piwnicach gotyckich

Przedstawiamy Państwu galerię wystaw czasowych „Podziemie” (dwie komnaty) oraz ekspozycję stałą (jedna komnata) poświęconą najstarszym dziejom zamku oraz jego legendom. Można w niej oglądać makietę zamku z Przygródkiem oraz artefakty znalezione przy zamku podczas prac archeologicznych. Makieta zamku to dzieło Adama Świtlaka (widok założenia zamkowego z Przygródkiem z 1556 r. – to były czasy!). Wśród zabytków archeologicznych uwagę przykuwa zestaw osiemdziesięciu pięciu grotów do strzał kuszniczych (tzw. bełtów) oraz fragmenty pięknych renesansowych kafli kominkowych pochodzących z budynków zamkowych. W trzeciej komnacie piwnic poznacie Państwo niektóre z tajemnic zamku w Liwie: historię Żółtej Damy oraz zamkowych więzień – lochów (dla plebsu) i górnej wieży (dla szlachty). W tej komnacie obejrzycie również uzbrojonych od stóp do głów strażników zamkowych.

ANNA Z RADZIWIŁŁÓW. 1475 -1522

wystawa w pięćsetną rocznicę śmierci Anny z Radziwiłłów

Przez lipiec i sierpień w piwnicach gotyckich oglądać można wystawę poświęconą jednej ostatnich i wybitnych księżniczek Mazowsza. Sprawując władzę w imieniu swoich małoletnich synów sprawiła, że z Mazowszem liczyła się nie tylko Korona, a nazwisko Radziwiłł znane było w całej Europie.
O problemach władzy na Mazowszu, konfliktach, sporach i sojuszach – wystawa Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie „Anna z Radziwiłłów. 1475 – 1522”

Wystawę uzupełniają artefakty z kolekcji Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – zabytki odnalezione podczas prac archeologicznych na zamku w Liwie oraz elementy uzbrojenia datowane na XVI w.

Kuratura i opracowanie wystawy: Dr Andrzej Marek Nowik
Współpraca i konsultacja naukowa: Dr Marta Piber-Zbieranowska
Konsultacja i aranż: Dawid Kołodyński
Opracowanie graficzne: Mikołaj Kasprowicz
Organizatorzy wystawy składają szczególne podziękowania Pani Dr Marcie Piber-Zbieranowskiej
za udostępnienie wyników swoich licznych badań i wszechstronną pomoc.
Patronat:
Archiwum Główne Akt Dawnych
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Partner:

Kościół Akademicki św. Anny w Warszawie

Zapraszamy!

Wystawy czasowe 2019

Ks. Stanisław Drąg, Ikony, maj-czerwiec 2019 r.

Ryszard Sakowski, Mój pejzaż, lipiec-sierpień 2019 r.

Michał Michalak, Szkocja oczami Michała Michalaka. Menhiry, zamki, pałace, góry, przyroda, sierpień-październik 2019 r.

Wystawy czasowe 2020

Małgorzata Pepłowska, Sceny biblijne. Opisanie świata, maj 2020 r.

Monika Pakulak, Ponad to co widzialne, czerwiec 2020 r.

Wystawa broni ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie: Azjatycka Zbrojownia II, lipiec-listopad 2020 r.

Piotr Śmiech, Malarstwo, listopad 2020 r.

Ks. Stanisław Drąg, Jesień życia, wrzesień-październik 2020 r.

Wystawy czasowe 2022

Dał nam przykład Bonaparte

Ekspozycja stała

Makieta Zamku w Liwie

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.