Galeria „Podziemie”

Galeria wystaw w piwnicach gotyckich

Przedstawiamy Państwu galerię wystaw czasowych „Podziemie” (dwie komnaty) oraz ekspozycję stałą (jedna komnata) poświęconą najstarszym dziejom zamku oraz jego legendom. Można w niej oglądać makietę zamku z Przygródkiem oraz artefakty znalezione przy zamku podczas prac archeologicznych. Makieta zamku to dzieło Adama Świtlaka (widok założenia zamkowego z Przygródkiem z 1556 r. – to były czasy!). Wśród zabytków archeologicznych uwagę przykuwa zestaw osiemdziesięciu pięciu grotów do strzał kuszniczych (tzw. bełtów) oraz fragmenty pięknych renesansowych kafli kominkowych pochodzących z budynków zamkowych. W trzeciej komnacie piwnic poznacie Państwo niektóre z tajemnic zamku w Liwie: historię Żółtej Damy oraz zamkowych więzień – lochów (dla plebsu) i górnej wieży (dla szlachty). W tej komnacie obejrzycie również uzbrojonych od stóp do głów strażników zamkowych.

ANNA Z RADZIWIŁŁÓW. 1475 -1522

wystawa w pięćsetną rocznicę śmierci Anny z Radziwiłłów

Przez lipiec i sierpień w piwnicach gotyckich oglądać można wystawę poświęconą jednej ostatnich i wybitnych księżniczek Mazowsza. Sprawując władzę w imieniu swoich małoletnich synów sprawiła, że z Mazowszem liczyła się nie tylko Korona, a nazwisko Radziwiłł znane było w całej Europie.
O problemach władzy na Mazowszu, konfliktach, sporach i sojuszach – wystawa Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie „Anna z Radziwiłłów. 1475 – 1522″Wystawę uzupełniają artefakty z kolekcji Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – zabytki odnalezione
podczas prac archeologicznych na zamku w Liwie oraz elementy uzbrojenia datowane na XVI w.

Kuratura i opracowanie wystawy: Dr Andrzej Marek Nowik
Współpraca i konsultacja naukowa: Dr Marta Piber-Zbieranowska
Konsultacja i aranż: Dawid Kołodyński
Opracowanie graficzne: Mikołaj Kasprowicz
Organizatorzy wystawy składają szczególne podziękowania Pani Dr Marcie Piber-Zbieranowskiej
za udostępnienie wyników swoich licznych badań i wszechstronną pomoc.
Patronat:
Archiwum Główne Akt Dawnych
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Partner:
Kościół Akademicki św. Anny w Warszawie
Szabla model 1822 powstała we Francji, jej konstrukcja była wypadkową wcześniejszych modeli – szabli wzoru AN XI i AN XIII. Jej bezpośrednim poprzednikiem była szabla model 1816.

200 lat na pierwszej linii – Legendarna Szabla Francuska model 1822

Legenda Szabli 1822

Szablę z 1822 r. użytkownicy rychło uznali za broń znakomitą. W rozmaitych wariantach i odmianach używana była na placach boju przez ponad sto lat, w armiach niemal całego świata. Jak zgodnie pisano w opracowaniach i publikacjach fachowych – 1822-ka zrobiła „oszałamiającą karierę”. Do dzisiaj funkcjonuje we Francji jako broń reprezentacyjna Gwardii Republikańskiej i elewów Szkoły Wojskowej Saint Cyr!
Bodaj najważniejszy epizod bojowego żywota szabli m. 1822 (poza Francją) jest związany z Polską. Szabla była używana już w Powstaniu Styczniowym. W 1919 r. – poprzez armię gen. Hallera – trafiła do odradzającej się Rzeczypospolitej. W latach 1919-1921 Polska Wojskowa Misja Zakupów zakupiła od Francji znaczne ilości owej broni, rozdzielono ją do wielu jednostek kawaleryjskich. Tam szabla przeszła ostatnią w swej historii ważną zmianę konstrukcyjną – usunięto z jej rękojeści obłęki boczne. Walczono szablą 1822 w wojnie polsko-bolszewickiej, potem używano jej jako broni ćwiczebnej. Po raz ostatni polscy kawalerzyści chwycili w dłoń 1822-kę podczas wojny obronnej w 1939 r.

Wystawa

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie postanowiło uczcić okrągłą rocznicę powstania zasłużonej dla Polski szabli okolicznościową wystawą. Udało się zgromadzić łącznie kilkadziesiąt egzemplarzy (!) tej broni z placówek muzealnych i od kolekcjonerów prywatnych. Ekspozycję uzupełnia zestaw pocztówek oraz czasopisma wojskowe z okresu międzywojennego.

Zapraszamy!

Wystawy czasowe 2019

Ks. Stanisław Drąg, Ikony, maj-czerwiec 2019 r.

Ryszard Sakowski, Mój pejzaż, lipiec-sierpień 2019 r.

Michał Michalak, Szkocja oczami Michała Michalaka. Menhiry, zamki, pałace, góry, przyroda, sierpień-październik 2019 r.

Wystawy czasowe 2020

Małgorzata Pepłowska, Sceny biblijne. Opisanie świata, maj 2020 r.

Monika Pakulak, Ponad to co widzialne, czerwiec 2020 r.

Wystawa broni ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie: Azjatycka Zbrojownia II, lipiec-listopad 2020 r.

Piotr Śmiech, Malarstwo, listopad 2020 r.

Ks. Stanisław Drąg, Jesień życia, wrzesień-październik 2020 r.

Wystawy czasowe 2022

Dał nam przykład Bonaparte

Ekspozycja stała

Makieta Zamku w Liwie

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.