Galeria „Podziemie”

Galeria wystaw czasowych w piwnicach gotyckich

Podziemia historycznego Domu Wielkiego, wyremontowane w 2018 i 2019 r. mieszczą obecnie Galerię wystaw czasowych „Podziemie”  (dwie komnaty) oraz galerię stałą (jedna komnata)
prezentującą  makietę zamku z Przygródkiem oraz artefakty znalezione przy zamku podczas prac archeologicznych.

Obecnie w galerii obejrzeć można:

wystawę ks. Stanisława Drąga „Jesień życia”

– realistyczną makietę zamku- dzieło Adama Świtlaka (widok założenia zamkowego z Przy gródkiem z 1556 r. – to były czasy!) oraz zaliczyć spotkanie z tajemnicami zamku.

 

Wstęp do galerii bezpłatny

Zapraszamy !

 

STANISŁAW DRĄG „JESIEŃ ŻYCIA”

Stanisław Drąg urodził się w 1941 r. w Kałkowie k. Ciepielowa. Po ukończeniu Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (1960-1966). Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 r. Następnie studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , uczęszczając także na wykłady z historii sztuki, a także na zajęcia z rysunku u znanaego malarza Antoniego Michalaka. Konserwacji zabytków uczył się u prof. Rudolfa Kozłowskiego. Od 2004 do 2016 r. ksiądz Stanisław był proboszczem parafii pw. Św. Trójcy w Grabowie nad Pilicą.

Ks. Stanisław Drąg prezentował swoje prace m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Seminarium Duchownym w Sandomierzu, Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Zamku Książ k. Wałbrzycha. W 2019 r., w zamkowej galerii „Podziemie” w Liwie, gościła wystawa ikon jego autorstwa.

Wystawa „Jesień życia” dedykowana jest tej epoce życia człowieka, którą w potocznych przekonaniach nie uważa się za czas szczególnie wyczekiwany. Ksiądz Stanisław za pomocą swej sztuki stara się korygować ten stereotyp, ukazując w obrazach i rysunkach piękno starości jako czasu zwieńczenia życia ludzkiego, posiadającego własną wartość i godność, podobnie jak dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały. Przykładem takiej postawy – pełnego człowieczeństwa – jest papież Jan Paweł II, którego obecność jest szczególnie widoczna na wystawie.

Wśród prezentowanych dzieł przeważają portrety, bo też twarze starych ludzi fascynują artystów już od czasów antycznych, przez Leonarda i Rembrandta czy, w sztuce polskiej do Michałowskiego czy Hofmana, jako symboliczny zapis historii ludzkiego życia pisanej przez czas, jego wielkości, a czasem tragizmu doli człowieczej. Warto odwiedzić liwską wystawę, aby poznać piękno człowieka w kolejnym jego wymiarze.

 

 

 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego