Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, razem z 27 innymi instytucjami kultury Mazowsza, bierze udział w programie „Kulturalna Szkoła na Mazowszu”.

Dzięki niemu grupy z mazowieckich szkół mogą odwiedzić nasze muzeum za złotówkę ! Program trwa do 31 grudnia.
 
W programie mogą wziąć udział szkoły z województwa mazowieckiego, które wypełnią zgłoszenie dostępne pod artykułem.

Inicjatorem programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W dniach od 16 maja do 31 grudnia 2022 r. zorganizowane grupy szkole będą mogły skorzystać z oferty muzeum za 1 zł

Bilet za 1 zł obejmuje całą ofertę muzeum: wejście na ekspozycję główną, do piwnic i na wieżę, usługi przewodnika i lekcje muzealne. Z opłaty zwolnieni są opiekunowie grup.

Program jest organizowany w celach upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji, rozwijania zainteresowań i kreatywności, umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury.

Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. W programie mogą brać udział uczniowie z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami.

Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia na adres e-mail: zbrojownia@liw-zamek.pl, na poniższym formularzu. Oryginał wypełnionego formularza należy złożyć najpóźniej w dniu odwiedzin w kasie muzeum,
lub wysłać pocztą pod adres muzeum:
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
Stefana Batorego 2, 07-100 Węgrów-Liw 

Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły. 

Podczas wypełniania formularza na leży pamiętać:
1. Po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu wycieczki drogą telefoniczną (rezerwacja grup pod nr 25 792 57 17), datę należy wpisać w rubryce „Termin”.

2. W rubryce „Cel” należy wypisać z jakich usług będzie korzystać wycieczka, oraz w jakiej ilości.
Usługi/maksimum osób na grupę:
przewodnik/ 25 osób
lekcja muzealna/ 25 osób
Jeżeli liczba uczniów w grupie przekracza 25 osób, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
25 792 57 17 w celu ustalenia ilości przewodników oraz zajęć. 
W rubryce „Cel” należy także uwzględnić ilość biletów:
Dzieci – bilety za 1 zł
Opiekunowie –  bilety bezpłatne

3. O podpisie Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły.

4. Oryginał wypełnionego formularza należy złożyć najpóźniej w dniu odwiedzin w kasie muzeum,
lub wysłać pocztą pod adres muzeum:
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
Stefana Batorego 2, 07-100 Węgrów-Liw 


W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 25 792 57 17

Poniżej do pobrania przykład poprawnie wypełnionego formularza:

Poprawnie wypełniony formularz

Opis programu oraz formularz zgłoszenia:

Program Kulturalna szkoła na Mazowszu
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.