Skip to content Skip to footer

To już 20 Turniej Rycerski na Zamku w Liwie.

Tradycja zaczerpnięta z rycerskiego i dworskiego obyczaju od 2001 roku gości na zamku w Liwie kultywując epokę kultury średniowiecza. Kanon ideału rycerskich cnót wypisany jest na murach starego zamku i zdaje się być postawą wielce pożądaną również we współczesnym, bliskim nam codziennym świecie. Ideał rycerza przetrwał w społecznej świadomości jako wzór postępowania, a wyrażenia i zwyczaje takie jak: pasowanie pierwszoklasisty w szkole, kruszenie kopi, czy puszczanie urazy płazem, stały się synonimami legendarnej epoki.

 Dzięki zaprzyjaźnionym grupom rekonstrukcji historycznych na średniowiecznej granicznej warowni, latem  w sierpniu można spotkać miłośników dawnej barwy i oręża. Pierwszy turniej rycerski na zamku w Liwie odbył się w 2001 roku. Wówczas też z pasji i miłości do historii aktywnie rozpoczęło swoją działalność Bractwo Rycerskie Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej. Było to jedne z pierwszych środowisk rekonstruktorskich na Mazowszu, którego celem była odbudowa i kontynuacja rycerskiego etosu. Na powrót siedem cnót rycerskich; wierność (fidelitas), pobożność (pietas), męstwo (virtus), roztropność (prudentia), dworność (curiositas), hojność (largitas) i honor, stały się przeciwwagą do siedmiu grzechów głównych. Kodeks rycerski – oparty na spisanej przez św. Bernarda z Clairvaux regule, do dzisiaj wyznacza i określa drogę postępowania. Z czasem wśród członków honorowych znaleźli się przedstawiciele kościoła, nauki i sztuki. Z czasem odtwórstwo historyczne rozwinęło się w całościowy pokaz obrazujący, ćwiczenia rycerskie, pojedynki, konkursy historyczne, modę, dawne rzemiosło (rogownictwo, mincerstwo, skórnictwo, płatnerstwo), zielarstwo i staropolską kuchnię.

  W tym roku przypada okrągły jubileuszowy 20. Turniej o Pierścień Księżnej Anny Mazowieckiej. Wydarzenie to od lat przyciąga miłośników z regionu nie tylko Mazowsza, ale i całej Polski. Imprezie przyświeca honorowa patronka turnieju pochodząca z Litwy księżna Anna z Radziwiłów Mazowiecka – dobrodziejka ziemi liwskiej. Bajeczną oprawę zapewnia naturalna, sielska sceneria nadliwieckiej doliny oraz piękne dworskie stroje, średniowieczna muzyka, odgłosy rycerskiego oręża czy pokazy średniowiecznej artylerii. W blasku historii książęcy zamek od ponad dwóch dekad gości w swych murach pasjonatów i miłośników historycznych wydarzeń. Zapraszamy Państwa na niepowtarzalną okazję zetknąć się z fenomenem legendarnego średniowiecza i poznać ciekawą historię zamku książąt mazowieckich w Liwie.

Turniej Rycerski

Turniej rycerski to forma średniowiecznych i renesansowych zawodów o charakterze sportowo-rozrywkowym.

Data2023Share

1 Comments

Comments are closed.

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.