Skip to content Skip to footer

ROCZNIKI LIWSKIE

Tomy IX i X dostępne w sprzedaży w kasie muzeum w cenie 25 zł. Po wyczerpaniu nakładu one także zostaną udostępnione na stronie.

Do tej pory ukazało się już dziesięć tomów „Rocznika” wydawanego od 2005 r. przez Muzeum Zbrojownię oraz Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej „Zamek Liw”.  Wśród autorów tekstów publikowanych na łamach tego czasopisma poświęconego historii, sztuce i kulturze pogranicza mazowiecko-podlaskiego znajdują się wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury. W wydaniach „Rocznika Liwskiego”  na stronie internetowej Muzeum w Liwie znajdziecie Państwo materiały z konferencji i sesji naukowych, artykuły i publikacje źródłowe, recenzje i komunikaty oraz szczegółowe kalendaria zamkowo-muzealnych wydarzeń.

Tomy IX i X dostępne w sprzedaży w kasie muzeum w cenie 25 zł. Po wyczerpaniu nakładu one także zostaną udostępnione na stronie.

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.