Skip to content Skip to footer

Zwiedź Zamek w Liwie za 1 zł !


Wejście na ekspozycję główną, do piwnic i na wieżę, usługi przewodnika i lekcje muzealne za 1 zł !

 Żeby skorzystać z programu należy:
1. Skontaktowanie się z muzeum pod numerem 25 792 57 17
w celu ustalenia terminu wizyty.
2. Złożyć wypełniony formularz zgłoszenia w formie papierowej na adres e-mail: zbrojownia@liw-zamek.pl, na poniższym formularzu.
3. Złożenie oryginalnego, wypełnionego formularzu w dniu przyjazdu w kasie muzeum.
Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły. Instytucja dokona oceny zgłoszenia pod względem formalnym i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu potwierdzenia zgłoszenia.
 

Poniżej formularz zgłoszenia oraz poprawnie wypełniony formularz.

W rubryce (rodzaj, zakres, oraz nazwa oferty /np. warsztatów, lekcji muzealnych, spektakli, wystaw/) należy wpisać rodzaj usługi : usługa przewodnicka lub/i lekcja muzealna.

Tematy lekcji muzealnych można zobaczyć tutaj: lekcje muzealne

Ilość lekcji muzealnych oraz przewodników oraz termin wycieczki prosimy ustalać z muzeum pod numerem 25 792 57 17

 Do zobaczenia w Liwie !


Samorząd Województwa Mazowieckiego rozrganizował program w celach upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji, rozwijania zainteresowań i kreatywności, umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury.

 
Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Mazowsza: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. W programie mogą brać udział uczniowie z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami.
 
Inicjatorem programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zorganizowane grupy szkole będą mogły skorzystać z oferty muzeum za 1 zł.
 
W programie biorą udział wszystkie jednostki kultury podlegające Samorządowi Województwa Mazowieckiego – pełna lista znajduje się w dokumencie „Program Kulturalna szkoła na Mazowszu”
 
 

Program Kulturalna szkoła na Mazowszu

Zgłoszenie do programu Kulturalna szkoła na Mazowszu

Poprawnie wypełniony formularz

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE