Skip to content Skip to footer

Spotkania z żywą historią

Muzeum zbro­jow­nia pro­wa­dzi dzia­łal­ność oświa­tową, w tym lek­cje muze­alne dla dzieci i mło­dzieży, pre­zen­tu­jące kul­turę rycer­ską, sar­ma­tyzm i różne typy broni i uzbro­je­nia, połą­czone ze zwie­dza­niem zamku.

Zajęcia odbywają się w sali rycerskiej oraz w salach wystawowych. Ze względu na ich specyfikę i możliwości lokalowe może w nich jednorazowo uczestniczyć nieduża grupa uczniów (jedna klasa od 20 do 30 osób) pod opieką nauczyciela. Czas trwania lekcji nie jest ściśle określony – zwykle to około 45 minut – ale w zależności od tematu i życzenia nauczyciela istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia zajęć.

Celem organizacji lekcji muzealnych jest:

 • możliwie szerokie włączenie się Muzeum do procesu kształcenia szkolnego,
 • prezentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej,
 • wyrobienie wśród dzieci i młodzież potrzeby obcowania ze sztuką, historią, kulturą poprzez wizyty w muzeum,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez aktywne uczestnictwo w lekcjach muzealnych,
 • rozbudzenie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej.

Zajęcia przewidziane są dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Lekcje muzealne:

1. Kultura rycerska w średniowieczu.

       Czas trwania lekcji: ok. 45 min. 

Lekcja jest opowieścią o najbardziej rozpoznawalnych aspektach kultury średniowiecznych rycerzy- wychowaniu i edukacji, ceremonii pasowania, uzbrojeniu oraz turniejach. Atrakcyjności zajęciom przydaje użycie wielu rekwizytów- replik broni i fragmentów opancerzenia oraz strojów, których można dotykać, wziąć we własne ręce, a nawet przymierzyć!

2. Tajniki heraldyki.

      Czas trwania lekcji: ok. 60 min. 

Czym właściwie jest herb? Do czego służył rycerzowi? Dlaczego jego nieodłącznym elementem jest tarcza? Jaki element wyróżnia polskie herby na tle heraldyki całej średniowiecznej Europy? Odpowiedzi poznają uczestnicy tych właśnie zajęć. Następnie w drugiej, warsztatowej ich części będą mogli zaprojektować i wykonać swój własny, unikatowy herb i zabrać go na pamiątkę!

3. Starożytny wehikuł czasu- historia pisma.

       Czas trwania lekcji: ok. 60 min. 

Pismo to naprawdę wyjątkowy wynalazek. Pozwala nam przekazywać myśli w przestrzeni i czasie, czasem daje nawet wgląd do umysłów osób żyjących wiele pokoleń przed nami. Uczestnicy tych zajęć poznają historię pisma- jego wynalezienia i zmian jakie przechodziło na przestrzeni tysiącleci. Mogą też zobaczyć jak zmieniał się warsztat skryby- na czym pisano, jakim narzędziem i na jakiej płaszczyźnie. Na zakończenie zaś spróbują własnych sił w pisaniu stalówką po czerpanym papierze.

4. Zjawy, duchy i upiory – zamkowe legendy.

      Czas trwania lekcji: ok. 45 min. 

Zajęcia mają formę gry terenowej. Uczestnicy poznają legendy zamku w Liwie szukając rozwiązania przeróżnych zagadek i łamigłówek. Stają oko w oko z demonem strzegącym skarbu i poszukują zaginionych pierścieni by uwolnić Żółtą Damę.

5. Rozwój uzbrojenia.

       Czas trwania lekcji: ok. 45 min. 

Zajęcia te są rozszerzoną formą zwiedzania głównej ekspozycji naszego muzeum. Uczestnicy mają okazję poznać przeszłość z perspektywy techniki wojskowej- broni palnej, broni białej, umundurowania, taktyki itp. Aby zajęcia były jeszcze ciekawsze, używamy przy ich prowadzeniu wielu rekwizytów- replik dawnego uzbrojenia, które można wziąć do własnych rąk i poczuć się na przykład jak XVII- wieczny muszkieter, czy skrzyżować z przewodnikiem ostrze rapiera!

6. Gotyk i jego inspiracje w sztuce.

      Czas trwania lekcji: ok. 45 min. 

Katedra Notre Dam i zamek książąt mazowieckich w Liwie, co łączy te budowle? Z całą pewnością moda na strzelistość, wyniosłość i monumentalny styl, który królował w cieniu barwnych witraży. Gotyk wyśmiany przez renesansowych mistrzów na długo zepchnięty w otchłań, uznawany za barbarzyński i niegodny, szczęśliwie odrodził się w kulturze XIX wiecznych romantyków.  Spopularyzowany w popkulturze masowej zrodził bohaterów powieści gotyckich, odnalazł się w muzyce, modzie na nowo stał się inspiracją do stworzenia…. Frankenstaina, Batmana czy rodziny Adamsów.

Lekcje muzealne należy zamawiać w sekretariacie muzeum telefonicznie,  osobiście lub wysyłając formularz. Koszt udziału wynosi 120 zł.

Skontaktuj się z nami

 

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie przesłanych przeze mnie danych.

  Wprowadź ten kod: captcha

  BIP

  © 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

  Skip to content
  Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.