Skip to content Skip to footer


W sali pierwszej eksponowane są hełmy używane w XV, XVI i XVII w., znaleziska archeologiczne odkryte przy zamku i jego okolicy,  włócznie, miecz oraz dwie hakownice.

W sali drugiej umieszczono broń białą i palną z XVI, XVII, XVIII i XIX w.: szable, pałasze, rapiery oraz pistolety i karabiny z zamkami skałkowymi i kapiszonowymi.

W sali trzeciej dominują eksponaty z epoki napoleońskiej (fragment panoramy „Berezyna”, portrety  marszałków i generałów Napoleona I),  oraz czasów walk o niepodległość (powstanie styczniowe oraz listopadowe).

Sala czwarta poświęcona jest głównie I oraz II wojnie światowej. Prezentowane są w niej karabiny, szable, duża kolekcja  bagnetów oraz pistolety i karabiny maszynowe .

Zbrojownia

Główne zbiory militariów eksponowane na pierwszym piętrze dworu. Rozmieszczono je w układzie chronologicznym w czterech kolejnych salach. Wejście na ekspozycję główną Muzeum Zbrojownia strzeżone jest przez renesansową zbroję płytową. Powierzchnia zbroi dekorowana jest misternymi ornamentami z motywem polskiego herbu Jastrzębiec.

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.